ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το παρόν αποτελεί μια δεσμευτική συμφωνία. Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο που βρίσκεται στο www.narcessa.com  (στο εξής: η «Ιστοσελίδα»), ή οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται σε συνάρτηση με την Ιστοσελίδα (στο εξής: η «Υπηρεσία»), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης (επίσης θα αναφέρονται και ως «Όροι»), οι οποίοι μπορεί ανά χρονικά διαστήματα να τροποποιούνται διακριτικά από την εταιρία Narcessa Exclusive Clothing, με έδρα εταιρείας: Πόρος Αττικής, ΑΦΜ: 039139166, ΔΟΥ Α’ Πειραιά, τ.κ. 18020, τηλ: 2298025260(στο εξής: η «Εταιρία», «εμείς», «εμάς» ή «δικό μας»). Η Εταιρία θα αναρτά ένα σημείωμα στην Ιστοσελίδα κάθε φορά που οι παρόντες Όροι Χρήσης θα έχουν μεταβληθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο ενημερωθεί. Αποτελεί δική σας ευθύνη η ανάγνωση αυτών των Όρων Χρήσεις περιοδικά, και αν σε οποιαδήποτε στιγμή κρίνετε τους παρόντες Όρους Χρήσης απαράδεκτους, πρέπει αμέσως να αποχωρήσετε από την Ιστοσελίδα και να σταματήσετε κάθε χρήση Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας. 

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή άλλων Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και δύνασθε να εμπλακείτε στη δέσμευση που περιγράφηκε.

 •  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε πληροφορία, δεδομένο, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχος, φωτογραφία, γραφικό, βίντεο, μήνυμα ή κάποιο άλλο υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα (στο σύνολό τους στο εξής: το «Περιεχόμενο») αποτελεί ιδιοκτησία  της εταιρίας και όσων έχουν άδεια χρήσης τους. Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους Περιεχόμενο χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συναίνεση της Εταιρίας ή όσων έχουν άδεια χρήσης του. Εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, κανένα από τα προαναφερθέντα περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να αντιπραχθούν, διαμοιραστούν, αναδημοσιευθούν, μεταφορτωθούν, παρουσιαστούν, αναρτηθούν, μεταδοθούν ή αντιγραφούν σε οποιοδήποτε μέσο ή με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει προηγηθεί η γραπτή συναίνεση της Εταιρίας και ή όσων έχουν την άδεια χρήσης τους. Η άδεια για παρουσίαση, αντιγραφή, διάχυση και μεταφόρτωση των υλικών της ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική, μη-διαφημιστική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν θα υποστούν καμία τροποποίηση, καθώς και ότι θα τηρηθούν τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλη σημείωση του ιδιοκτήτη. Χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας, δεν επιτρέπεται η «αντιγραφή» κανενός περιεχομένου που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.  Οποιαδήποτε άδεια έχει παραχωρηθεί τερματίζεται αυτόματα χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση που παραβιαστεί οποιοσδήποτε από τους όρους που παρουσιάζονται εδώ. Σε περίπτωση τέτοιου είδους τερματισμού, συμφωνείτε να καταστρέψετε αμέσως κάθε είδους μεταφορτωμένα και/ή εκτυπωμένα περιεχόμενα. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιεχομένου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μπορεί να παραβιάζει εθνικούς ή διεθνείς νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα, τους νόμους για την ιδιωτικότητα και τη δημοσιότητα, καθώς και ρυθμιστικούς και επικοινωνιακούς νόμους.

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRADEMARK)

Το εμπορικό σήμα (trademark), τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά ονόματα (στο σύνολό τους στο εξής «Εμπορικά Σήματα») που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ή ως μέρος του Περιεχομένου αποτελούν επίσημα ή ανεπίσημα σήματα της Εταιρίας και άλλων παραγόντων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός αν έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους από τον επίσημο ιδιοκτήτη του Εμπορικού Σήματος. Κανένα Περιεχόμενο ή Εμπορικό Σήμα της Ιστοσελίδας δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δυνατό να χρησιμοποιηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή άδεια από την Εταιρία ή τον επίσημο παράγοντα που κατέχει τα δικαιώματα.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ

Συμφωνείτε πως η Εταιρία μπορεί να σας αποστείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία για τους σκοπούς της ενημέρωσης σχετικά με αλλαγές στην Ιστοσελίδα, προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας ή για άλλου είδους σκοπούς που η Εταιρία κρίνει κατάλληλους.

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ

Κάθε διαγωνισμός ή προώθηση που που περιγράφεται ή αναρτάται στην Ιστοσελίδα διέπεται από τους κανόνες που καθορίζουν το εν λόγω γεγονός.

 • ΧΡΩΜΑΤΑ

Έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρουσιάσουμε όσο πιο ακριβή γίνονται τα χρώματα των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, καθώς τα χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από την οθόνη του υπολογιστή/smartphone/ταμπλέτα σας και τις ρυθμίσεις της, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως το χρώμα που σας παρουσιάζει η οθόνη σας είναι ακριβές.

 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση κάποιων στοιχείων της Ιστοσελίδας μπορεί να χρειάζεται τη δημιουργία ενός λογαριασμού (στο εξής: «Λογαριασμός») και την καταχώρηση συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών (όπως ένα όνομα λογαριασμού και έναν κωδικό για την πρόσβαση σε αυτόν). Οι πολιτικές για την συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων περιγράφονται στον τομέα Πολιτική Ιδιωτικότητας . Συμφωνείτε με την υποβολή αποκλειστικά αληθινών, ακριβών, επίκαιρων και ολοκληρωμένων πληροφοριών, ενώ επίσης λαμβάνετε κάθε ευθύνη για το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται και των  ενεργειών που συμβαίνουν στον Λογαριασμό σας. Δεν υποχρεούμαστε να επιβεβαιώσουμε την πραγματική σας ταυτότητα ή την κυριότητα κάθε ατόμου που ενδεχομένως να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τον Λογαριασμό σας ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτόν αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση.

 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια περιήγησης στην Ιστοσελίδα, σχετικά με το Περιεχόμενο και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένου και του Λογαριασμού σας) εγγυάστε και συμφωνείται πως απαγορεύεται να:

 • Παραβείτε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή νομοθεσία.
 • Παραβιάσετε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, αποκτήσετε ή επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στο Περιεχόμενο, στο σύστημα υπολογιστών ή στα δίκτυα που συνδέονται με οποιαδήποτε λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου.
 • Υποδυθείτε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, είτε πραγματική είτε ψεύτικη, συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονται ή συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή την Εταιρία ή να παραποιήσετε την εικόνα κάποιου ατόμου ή οντότητες συνεργαζόμενου με την Ιστοσελίδα και την Εταιρία.
 • Να παρακολουθήσετε, να παρενοχλήσετε ή να βλάψετε οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Να ενσωματώσετε δική σας ή κάποιου τρίτου διαφήμιση, μάρκα ή οποιοδήποτε άλλου είδους περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων και των υπερσυνδέσεων) σε Περιεχόμενο ή υπηρεσία της Ιστοσελίδας ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της Ιστοσελίδας.
 • Να χρησιμοποιήσετε, αναφορτώσετε, αναρτήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διαμοιράσετε, αναπαράγετε ή με τον οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς (διάφορους από οτιδήποτε έχει υπογραφεί νόμιμα από τους παρόχους των εν λόγω πληροφοριών), ή να επικοινωνήσετε με κάποιον χρήστη της Ιστοσελίδας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, ή να προσφέρετε, αγοράσετε ή πωλήσετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μέσα από τις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα (εκτός από την αγορά προϊόντων της Ιστοσελίδας όπως αυτά διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης).
 • Να μεταβάλετε, επεξεργαστείτε, διαγράψετε, αφαιρέσετε, αποκρύψετε, με οποιονδήποτε τρόπο αλλάξετε το νόημα ή την εμφάνιση ή να ανακατευθύνεται οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά μόνο, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών ονομάτων, των λογότυπων, των σημάτων υπηρεσιών, των προωθητικών λεζάντων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενου ή δικαιωματικού σημειώματος συμπεριλαμβανομένων και των παρόντων όρων.
 • Να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή κάποιο στοιχείο της με οποιονδήποτε τρόπο που να διακόπτει, να καταστρέφει, να απενεργοποιεί, να επιβαρύνει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή των στοιχείων της καθαυτά, να παρεμβαίνει στη χρήση τους από συνεργαζόμενους παράγοντες ή να διαταράσσει την απρόσκοπτη απόλαυση των επισκεπτών μέσα από ενέργειες που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές, τη μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή μη-εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων ή διαφημιστικές επικοινωνίες ή να επιβαρύνουν τον διακομιστή με ποσότητα αιτημάτων.
 • Να παρακάμψετε, να αντιστρέψετε τεχνικά, να αποκωδικοποιήσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβάλετε ή να επέμβετε (ή να παροτρύνετε και να υποστηρίξετε άλλους να επιχειρήσουν κάτι από τα προαναφερθέντα) στην Ιστοσελίδα, στις λειτουργίες ή το λογισμικό της.
 • Να δημιουργήσετε συνδέσμους (Links) από την Ιστοσελίδα (ή να συμπεριλάβετε υπερσυνδέσεις σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας) που να παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ή περιεχόμενο που αποτελεί ιδιοκτησία και αντικείμενο διαχείρισης τρίτων.
 • Να περιγράψετε ή να σκιαγραφήσετε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα ή περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στήριξη, διαφήμιση και χορηγία της Εταιρίας σε κάποια εταιρία τρίτων και στην ιστοσελίδα, στο περιεχόμενο, στις πληροφορίες ή σε άλλα στοιχεία της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα παραβίαζε τους όρους χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας τρίτων.
 • Να αναφορτώσετε, αναρτήσετε, μεταδώσετε, διαμοιράσετε ή με άλλον τρόπο δημοσιεύσετε στην Ιστοσελίδα ή μέσω της Ιστοσελίδας ψευδείς πληροφορίες, περιεχόμενα ή στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων και ανακοινώσεων ή περιεχομένων που περιέχουν ψευδείς ενδείξεις σχετικά με την πηγή, τη διαφήμιση ή την κατάθεση στοιχείων), καθώς και δόλια, παραπλανητικά, παράνομα, απειλητικά, κακοποιητικά, παρενοχλητικά, απεχθή, ρατσιστικά, εθνικιστικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστα, συκοφαντικά, χυδαία, πρόστυχα, προσβλητικά, πορνογραφικά, βλάσφημα, σεξουαλικώς απρεπή περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, κάθε είδους στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν εγκληματική και παραβατική συμπεριφορά, να προκαλέσουν αστικές ευθύνες ή με οποιονδήποτε τρόπο να παραβούν εθνικούς ή διεθνείς νόμους.
 • Να χρησιμοποιηθεί η Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο ώστε να παραβιαστούν, παραγκωνιστούν ή να καταπατηθούν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά, η εχεμύθεια, τα συμβόλαια, οι πατέντες, τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσιότητας ή κάποιο άλλο εταιρικό ή νομικό δικαίωμα.
 • Να αναφορτώσετε, αναρτήσετε, δημοσιεύσετε, διαμοιράσετε ή με άλλο τρόπο μεταδώσετε πληροφορίες ή υλικό που εμπεριέχει κάποιον ιό, λογισμικό κατασκοπίας ή κακόβουλο λογισμικό, ή κάποιο που να εμπεριέχει κάποιου είδους ενσωματωμένους συνδέσμους (links), διαφημιστικά, αλυσιδωτά μηνύματα ή συστήματα πυραμίδας κάθε είδους.
 • Να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες της ή κάποιο Περιεχόμενο, στο σύνολό τους ή μέρος τους για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από το νόμο ή από κάποιον κανονισμό, ή για να παραβείτε οποιονδήποτε εφαρμοσμένο νόμο ή κανονισμό.
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Επιτρέπεται να παραγγείλετε προϊόντα από την Ιστοσελίδα μας αν έχετε κλείσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας.

Συμφωνείτε να πληρώσετε το σύνολο του κόστους των αγορών σας, καθώς επίσης και τους φόρους που επιβάλλονται όταν πραγματοποιείτε αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές που εμφανίζονται είναι οι τελικές, καθώς συμπεριλαμβάνουν και τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι τιμές, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει βάσει απόδειξης, δηλαδή τις τιμές που εμφανίζονταν τη στιγμή της παραγγελίας του.

Παραγγέλνοντας προϊόντα από την Ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Ιδιωτικότητας και την Πολιτική Επιστροφης.

Η Ιστοσελίδα προσφέρει στους πελάτες μας την ευκαιρία να καταχωρήσουν παραγγελίες και/ή να αγοράσουν προϊόντα σε προσφορά, σε τιμές λιανικής. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδους παραγγελία, κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα, προτού δημιουργήσει προσωπικό Λογαριασμό, να καταχωρήσει παραγγελία και/ή να αγοράσει προϊόντα που τίθενται σε προσφορά στην Ιστοσελίδα.

Η εμφάνιση προϊόντων σε προσφορά στην Ιστοσελίδα έχει σκοπό να σας προσκαλέσει να προβείτε σε παραγγελία. Αυτού του είδους η παρουσίαση, ωστόσο, δεν υποχρεώνει την εταιρία να έχει το προϊόν σε απόθεμα ούτε να εκτελέσει την παραγγελία αμέσως. Αν έχετε καταχωρήσει παραγγελία με προϊόντα που ενδεχομένως να μην είναι πλέον διαθέσιμα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να σας πληροφορήσει για προϊόντα που μπορούν να το αντικαταστήσουν.

Επιπλέον, η Εταιρία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απορρίπτει παραγγελίες σε οποιαδήποτε συνθήκη χωρίς να υποχρεούται να απαριθμήσει τους λόγους για τους οποίες προέβη στην εν λόγω απόρριψη, με την προϋπόθεση πως θα σας επιστραφεί αμέσως το σύνολο της καταβεβλημένης πληρωμής που έχετε πραγματοποιήσει. Η Εταιρία ενδεχομένως, με διακριτικότητα, να περιορίσει ή να ακυρώσει πλήθος προϊόντων που έχουν αγοραστεί ανά άτομο ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να συμπεριλαμβάνουν παραγγελίες που καταχωρήθηκαν από τον ίδιο Λογαριασμό, από την ίδια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό προσφοράς ή την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή παραλαβής. Σε περίπτωση που η Εταιρία πραγματοποιήσει κάποια αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, οι εκπρόσωποι της Εταιρίας θα επιχειρήσουν να σας ειδοποιήσουν μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή το τηλέφωνο που καταχωρήσατε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Επιπροσθέτως, η Εταιρία μπορεί να δεσμεύσει ή να εμποδίσει παραγγελίες που φαίνεται να έχουν καταχωρηθεί από έμπορούς, μεταπωλητές, εμπορικούς αντιπροσώπους και άλλους ανεπίσημους φορείς. Απαγορεύεται η μεταπώληση για εμπορικούς λόγους οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας αγοράστηκε από την Ιστοσελίδα.

Το συμβόλαιο αγοράς μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών της εκτελείται βάσει α) της καταχώρησης μιας παραγγελίας, κάτι που εξυπηρετεί ως ζήτηση, και β) την αποδοχή της παραγγελίας από την εταιρία μας μέσα από την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στον χρήστη για επιβεβαίωση. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα θεωρείται ότι ελήφθη από τον χρήστη τη στιγμή που ο τελευταίος θα αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό.

Κατόπιν της εκτέλεσης του συμβολαίου αγοράς, η Εταιρία αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν προσφοράς και ο χρήστης έχει την υποχρέωση να πληρώσει τον αντίστοιχο αντίτιμο, όπως έχει ήδη τεθεί κατά τη διαδικασία καταχώρησης της παραγγελίας. Η Εταιρία διατηρεί την ιδιοκτησία του προϊόντος που πωλήθηκε έως ότου ο χρήστης πληρώσει το αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του συνολικού αντιτίμου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα είτε να διεκδικήσει το αντίτιμο είτε να ανακαλέσει την προσφορά, απαιτώντας την επιστροφή του προϊόντος στην κατάσταση που το παρέδωσε. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παράδοση, την ευθύνη για την κατάσταση του προϊόντος αναλαμβάνει ο χρήστης.

Αγοράζοντας από την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε τον ενδεχόμενο διαμοιρασμό πληροφοριών για εσάς και τη συναλλαγή με άλλους φορείς για διάφορους σκοπούς, όπως (αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς) για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία συναλλαγής, να λειτουργήσει το πρόγραμμα αποτροπής απάτης, να συλλέξουμε κάποιο απλήρωτο χρέος ή να αποκτήσουμε εξουσιοδότηση για την πληρωμή μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία αφού την έχει ολοκληρώσει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με αυτό το ζήτημα μέσα σε δύο (2) ώρες από τη στιγμή που καταχωρήθηκε η παραγγελία, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: narcessaexclusive@gmail.com.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτή η Ιστοσελίδα και όλα της τα περιεχόμενα παρέχονται στη βάση «ως έχει» (“as is” basis) χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητής ή υπόρρητης, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων σε αυτά τα είδη) εγγυήσεων τίτλων ή υπόρρητων εγγυήσεων εμπορίου για συγκεκριμένους σκοπούς. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεστε επίσης πως την χρησιμοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, και πως αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος επισκευής προκύψει σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για να  αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, καθώς και ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ

Κατά καιρούς ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που εμπεριέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις σχετικά με την περιγραφή ενός προϊόντος, την τιμή ή τη διαθεσιμότητα του. Διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης τέτοιου είδους ανακριβειών και παραλείψεων και ενημέρωσής τους σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση, ακόμη και μετά την καταχώρηση κάποιας παραγγελίας.

 • ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΚΑΠΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΡΡΗΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΧΑ ΣΕ ΑΥΤΆ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ Ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΧΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ, Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ, Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΝΟΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΗΣ.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία δεν ελέγχει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για ιστοσελίδες και υλικά τρίτων. Η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με έναν αριθμό συνέταιρων των οποίων οι ιστοσελίδες μπορεί να έχουν συνδεθεί με την Ιστοσελίδα. Εφόσον ούτε η Εταιρία ούτε η Ιστοσελίδα δεν ελέγχουν τα περιεχόμενα και τη δράση αυτών των συνεργατών, η Εταιρία δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών των ιστοσελίδων τους και η Εταιρία δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιοδήποτε απροσδόκητο, μη αποδεκτό, ανακριβές, παραπλανητικό ή παράνομο περιεχόμενο που ενδέχεται να υπάρχει σε αυτές τις ιστοσελίδες. Έτσι, κάποιες φορές, και σε συνάρτηση με τη δική σας χρήση της Ιστοσελίδας, μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένο μονάχα σε αυτό, κάποιων ιστοσελίδων) που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων. Γνωρίζετε και αποδέχεστε πως η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε λαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα του περιεχομένου των τρίτων, και πως, οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν και τη χρήση από εσάς του περιεχομένου των τρίτων, εκτός από την περίπτωση που ρητά εκφραστεί κάτι διαφορετικό.

 • ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για οποιαδήποτε αντιπαράθεση προκύψει μεταξύ της εταιρίας Narcessa Exclusive Clothing και των πελατών/χρηστών που να σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι παρόντες όροι θα είναι σύμφωνοι με την ελληνική νομοθεσία και τις νομικές αρχές, και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ανώτατων δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο κάποιο δικαστήριο εκτιμήσει πως κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν εφαρμόζεται, όλοι οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης θα μείνουν ανεπηρέαστοι και θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Καμία αποποίηση παράβασης κάποιου στοιχείου των Όρων Χρήσης δεν θα αποτελέσει αποποίηση προγενέστερων, ταυτόχρονων ή μελλοντικών παραβάσεων του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου των παρόντων Όρων Χρήσης, και καμία αποποίηση δεν θα τεθεί σε λειτουργία παρά μόνο αν υπάρχει σε γραπτή και ενυπόγραφη μορφή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των συμβαλλόμενων μελών.

 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορούμε να τερματίσουμε, αλλάξουμε, αναστείλουμε, περιορίσουμε ή να διακόψουμε κάθε τομέα λειτουργίας της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή αν θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε τους Όρους Χρήσης ή κάποια εφαρμοσμένη νομοθεσία, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνουμε εμείς, χωρίς ειδοποίηση ή νομική ευθύνη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα τερματιστούν με τον ίδιο τρόπο που θα τερματιστούν και οποιαδήποτε προνόμια χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς. Ωστόσο, οι Όροι Χρήσης θα συνεχίζουν να ισχύουν και να δεσμεύουν εσάς ή οποιοδήποτε άτομο/φορέα εκπροσωπείτε, από κοινού ή ατομικά, σχετικά με την προγενέστερη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, καθώς και σχετικά με οτιδήποτε άλλο συνδέεται ή αναδύεται από αυτά.

 • ΑΠΟΔΟΧΗ

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ή αποκτώντας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει τους Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όπως απευθύνετε όλα τα ερωτήματα και τα σχόλιά σας σχετικά με την Ιστοσελίδα, τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή οποιοδήποτε προϊόν αγοράσατε διαμέσου της Ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: narcessaexclusive@gmail.com

Shopping Cart